The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey (Boek Review April 2024)

Stephen R. Covey – The 7 Habits Of Highly Effective People

Neem verantwoordelijkheid en verander je leven drastisch.
Zie voor meer informatie mijn review van Stephen R. Covey - The 7 Habits of Highly Effective People

Direct aanschaffen bij:

bol.com (€15,82)
Laatste update op: 15 april 2024 - 07:11

‘The 7 Habits of Highly Effective People’ is een boek dat wereldwijd door miljoenen mensen is gelezen en het heeft veel levens ten positieve veranderd. Maar wat maakt dit boek nu zo speciaal en onderscheidend? Het is een boek dat zich richt op leiderschap. Het boekt legt uit hoe iedereen met het toepassen en beheersen van Covey’s 7 kernwaarden, ook wel eigenschappen genoemd, zijn leven kan beteren.

Het boek The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey is immens populair binnen de marketingwereld en nadat ik het boek heb gelezen snap ik heel goed waarom dit zo is. Het boek is zo inspirerend dat het een plezier is om deze recensie voor jullie te schrijven omdat ik wéét dat iedereen dit boek écht gelezen moet hebben

Het boek van Covey leert je in zeven eigenschappen hoe je de kwaliteit van je leven kunt veranderen en je leven daardoor er drastisch anders uit zal gaan zien. En daarmee pakt hij je hele leven aan. Niet alleen op professioneel vlak maar ook op persoonlijk vlak. Denk aan je gezinsleven en relaties, leert Covey hoe jij je leven zo kunt inrichten en indelen dat je zult zien dat er veel dingen op een positieve manier zullen veranderen. 

Covey verdeelt de 7 eigenschappen in twee groepen: Overwinningen op jezelf en overwinningen in je omgeving. Beheers je deze eigenschappen en pas je ze succesvol toe, dan zal je merken dat er een aantal veranderingen plaatsvinden waarvan jij in de toekomst de vruchten zult plukken.

Inhoudsopgave

Mijn mening over dit boek
  • Hoe prettig leest dit boek
  • Hoe relevant is dit boek nog
  • Heeft het boek inzichten geboden
  • Prijs
4.5

Over The 7 Habits of Highly Effective People

Stephen R. Covey verdeeld zijn boek in 7 eigenschappen. Hij legt per eigenschap uit waarom je deze moet beheersen en wat daar de voordelen van zullen zijn. Covey werkt met veel persoonlijke voorbeelden uit zijn eigen professionele leven, maar hij geeft je ook voorbeelden van hoe het beheersen van deze eigenschappen zijn relaties heeft veranderd.

We zullen de eigenschappen eens samen doornemen zodat ook jij een goed beeld hebt van de denkwijze en theorieën van Stephen R Covey.

Eigenschap 1: Proactiviteit

Eigenschap 1 richt zich op ownership en het maakt je duidelijk dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Als je het woord proactief hoort, denk je initieel misschien aan het nemen van initiatieven. Ja, dit hoort er bij, maar het is zo veel meer dan dat. Je moet echt ownership kunnen nemen en de verantwoordelijkheid bij jezelf neerleggen. 

Waar heb jij de controle over? Hoe kan jij ervoor zorgen dat zaken anders, positiever, zullen verlopen? Covey legt ook het verschil uit tussen reactieve en proactieve taal. Reactieve taal zijn opmerkingen waarbij je de verantwoordelijkheid bij de ander neerlegt en proactieve taal zijn opmerkingen die initiatief tonen en laten zien dat je de verantwoordelijkheid neemt. Hij benadrukt dat mensen vaak in de reactieve taal vervallen, maar dat het juist zo belangrijk is om je te richten op proactieve taal.

7 habits proactiviteit
Verantwoordelijkheid neem je door bij jezelf te beginnen. Schuif niets op anderen © Pixabay

Eigenschap 2: Hoe wil jij eindigen?

Dit hoofdstuk kan in het begin een beetje luguber aanvoelen, want je wordt gevraagd echt na te denken over hoe je herinnerd wilt worden. Als je komt te overlijden, hoe wil je dan dat mensen op je begrafenis over je spreken? Wat is je legacy? Waar wil je om bekend staan? Het is belangrijk dat je dat duidelijk hebt en op basis daarvan je leven anders gaat aanpakken en indelen. Pas als je daar de antwoorden op hebt kan je anders gaan leven. 

Je neemt ownership, het heft in eigen handen. Je gebruikt de proactieve taal zoals uitgelegd bij eigenschap 1. Covey adviseert om je persoonlijke missie op te schrijven. Richt je op jouw kernwaarden en schrijf op wat belangrijk voor jou is. Is het duidelijk voor jou wat jouw missie is, begin er dan naar te leven en kap alles af wat zich niet dient om jou dichter bij het volbrengen van je missie te brengen.

7 habits legacy
Hoe wil jij dat anderen jou herinneren als jij er niet meer bent? © Pixabay

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst

Zoals eerder vermeld zijn eigenschap 1, 2 en 3 overwinningen op jezelf. Ze zijn allemaal op elkaar afgestemd en de één kan je niet succesvol bereiken zonder de ander. Ze gaan echt hand in hand samen. Eigenschap 3 is eigenlijk een korte samenvatting van eigenschap 1 en 2. Daarnaast richt eigenschap 3 zich ook op timemanagement en je zult leren hoe je betere prioriteiten kunt stellen

Als we even teruggaan naar je persoonlijke missie, zoals genoemd is eigenschap 2. Alles wat eigenlijk niks bijdraagt aan je persoonlijke missie mag je even in de koelkast zetten, pauzeren. Want als het je niet helpt een betere versie van jezelf te zijn, je dichter bij je doelen te brengen, waarom zou je daar dan voorrang aan geven?

Je leert beter onderscheid te kunnen maken in échte belangrijke zaken en zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn.

7 habits prioriteiten
Ken jij jouw prioriteiten? Stephen Covey helpt je © Pixabay

Eigenschap 4: Een win-win mentaliteit

Covey legt uit dat er verschillende menselijke interacties zijn wanneer het aan komt op mentaliteit. Je hebt de mentaliteit zoals winnen en verliezen of verliezen en verliezen. Maar zo ook de win-win mentaliteit. Je leert hoe je niet alleen voor jezelf moet denken, maar ook rekening moet houden met de ander

De focus ligt op het zelfbewustzijn en op hoe jij jezelf profileert en overkomt op een ander. Volgens Covey is er genoeg voor iedereen en hoeft er niet altijd iemand als een verliezer uit de bus te komen tijdens een interactie. Echte leiders richten zich op win-win situaties en hoe ze deze kunnen creëren. Werken aan win-win situaties bouwt niet alleen vertrouwen op, je komt ook zelfverzekerd over en je werkt aan waardevolle, integere relaties.

7 habits win win
Zorg altijd voor een win-win, dan is iedereen gelukkig © Pixabay

Eigenschap 5: Begrip

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Net zoals eigenschap 1 en 2 hand in hand samen gaan, gaan eigenschap 4 en 5 ook hand in hand samen. Een echte leider richt zich eerst op het begrijpen van de ander, voordat deze zijn eigen punt duidelijk probeert te maken. 

Denk er maar eens over na. Als jij alleen gericht bent op het overbrengen van jouw punt zonder dat je jouw gesprekspartner begrijpt, zul je in een rare situatie terecht komen. Er ontstaat een monoloog en geen dialoog. Je hecht meer waarde aan het overbrengen van jouw punt in plaats van samen tot een oplossing te komen. 

De win-win mentaliteit waar ik het eerder over had, komt hier weer aan bod. Communiceren is de sleutel tot succes. Dit geldt zowel in je professionele leven als je persoonlijke leven. Een stukje empathie in jouw luisterhouding is gewenst. Door begrip voor een ander op te brengen zul je merken dat de persoon in kwestie ook wat opener durft te zijn en zich kwetsbaarder voor jou durft op te stellen.

Vaak komen de mooiste en beste gesprekken uit dit soort momenten. Momenten waarbij de muren even volledig wegvallen en we kunnen zeggen wat we écht denken en voelen. Pas dan kunnen we vooruitgang boeken en win-win situaties creëren.

7 habits begrijpen
Als je elkaar begrijpt zal je succesvollere relaties hebben © Pixabay

Eigenschap 6: Synergie

De term synergie is lastig om uit te leggen, het gaat om net samensmelten van omstandigheden. Het is het gevoel dat ontstaat wanneer de eigenschappen die hiervoor omschreven zijn nageleefd worden.

Het is een omstandigheid die ontstaat wanneer mensen denken met de win-win mentaliteit, elkaar echt horen en met elkaar in gesprek gaan. Het gaat om ‘The Big Picture’ en successen op de lange termijn.

Wanneer mensen leven volgens de 5 eigenschappen die hiervoor beschreven zijn, zal er synergie ontstaan. Een positieve energie waarbij iedereen een winnaar kan zijn en het samenwerken voorop staat.

7 habits synergie
Door samen te werken ontstaan resultaten die je alleen nite kan behalen © Pixabay

Eigenschap 7: Scherpte

In dit laatste hoofdstuk richt Covey alle pijlen op zichzelf en deelt hij veel over hoe hij tegen het persoonlijk leiderschap aankijkt. Hij vertelt ook een verhaal om de lezer wat meer inzichten te bieden. 

Het verhaal gaat over een houthakker die in het bos zich helemaal kapot werkt om een boom om te zagen. Hij wordt aangesproken door een wandelaar die de man vraagt waarom hij niet even een pauze neemt. De houthakker geeft aan dat de boom vandaag doorgezaagd moét zijn en dat hij zich geen pauze kan veroorloven. Hierop antwoordt de wandelaar dat de zaag waarmee de houthakker zaagt al helemaal bot is en dat het slim zou zijn om een pauze zet nemen, even bij te rusten en de zaag scherpt. De houthakker vervalt in zijn zelfde antwoord en geeft aan dat de boom echt om moét en dat er absoluut geen tijd is voor een pauze. 

De moraal van het verhaal is dat de houthakker denkt op zijn manier sneller klaar te zijn, terwijl hij niet slim werkt. Hij werkt wel hard, maar tegen welk resultaat. Als hij even wat tijd zou nemen om op te laden en zijn zaag aan te scherpen zal de boom, die perse omgezaagd moét zijn op die dag, zelfs sneller omgezaagd worden. 

Kort samengevat gaat dit hoofdstuk over reflectie. Houd jij jezelf scherp? Neem jij de tijd om te kijken of je zo efficiënt mogelijk werkt? Evalueren is niet alleen nodig om succesvol te zijn, maar ook om succesvol te blijven.

7 habits scherpte
Scherpte biedt betere resultaten © Pixabay

Mijn aanbeveling?

Als het nog niet duidelijk was geworden, dit boek moet je echt aanschaffen. Het zal je ontzettend veel nieuwe inzichten bieden en je écht helpen om op een betere manier in het leven te staan. 

Je leert je innerlijke leiderschap de ruimte te geven om naar buiten te treden waardoor je zowel op privé als professioneel vlak een fijner leven voor jezelf zult creëren. Je ontwikkelt je proactieve taal, leert hoe je anderen beter kunt begrijpen en win-win situaties kunt creëren. 

Jij hebt de power, jij hebt de verantwoordelijkheid en jij kunt alles bereiken met de juiste handvatten. De handvatten die dit boek je zal geven. Beheers de 7 eigenschappen van Covey en je kunt de hele wereld aan!

Stephen R. Covey – The 7 Habits Of Highly Effective People

Neem verantwoordelijkheid en verander je leven drastisch.
Zie voor meer informatie mijn review van Stephen R. Covey - The 7 Habits of Highly Effective People

Direct aanschaffen bij:

bol.com (€15,82)
Laatste update op: 15 april 2024 - 07:11

Wat heeft ‘The 7 Habits of Highly Effective’ mij gebracht?

“Zenden en weer door” is de communicatiestijl die ik vanuit thuis gewend ben. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel en hoe ik inmiddels communiceer.

Ik wil voorop stellen dat ik niet boos of ontevreden ben over mijn opvoeding. Zeker niet, mijn ouders hebben mij ontzettend veel waardevolle normen en waarden meegegeven. De communicatiestijl die zij vanuit vroeger hebben meegekregen wil ik desalniettemin omschrijven, en ook hoe we daar met de jaren omheen hebben gewerkt.

“We gaan vandaag dit of dat doen”. “We gaan het op deze manier doen”. “Deze handeling moet eerst en dan doen we die handeling”. Vaak worden dit soort uitspraken goed bedoeld. Sterker nog het geeft aan dat de ander al heeft nagedacht over de activiteit die samen ondernomen zal worden. Wat alleen vergeten wordt is dat de activiteit samen gedaan wordt. Wie weet sta ik er wel anders in? Misschien heb ik wel een ander idee? Misschien voel ik me wel niet comfortabel bij de aanpak?

In zo’n situatie probeer ik altijd vriendelijk te bedanken voor het vooruitdenken. Daarna wil ik wel graag mijn gedachtegang uitgelegd hebben. Ik ben inmiddels de 30 voorbij en heb ook wel eens goede ideeën. Tot slot wil ik graag samen de beste keuzen maken. Zo is elk argument afgewogen en maken wij samen de beste keuze.

Mijn ouders begrijpen dit en door op deze manier samen te werken maken wij de mooiste dingen. Zoals in de foto hieronder mijn verbouwing begin 2022.

Mijn ouders hadden vroeger geen weerwoord mogen geven aan hun ouders. Vandaar dat ik begon met “zenden en weer door”. Als mijn ouders tegen hun ouders in waren gegaan was het ruzie. Gelukkig begrijpt de huidige generatie elkaar wel en bereiken wij zo samen de mooiste dingen.

7 habits stephen covey eigen ervaring
Samen klussen in 2022. Uit goed overleg ontstaan de beste ideeën

Over Stephen R. Covey

Stephen Richards Covey was een Amerikaanse auteur die voornamelijk bekend is om zijn wereldwijde bestseller ‘7 habits of highly effective people’. Hij leefde met zijn vrouw Sandra in de Amerikaanse staat Utah. Utah heeft een grote Mormoonse bevolking en zo was ook Covey lid van de Mormoonse kerk en een zeer praktiserend lid. Hij heeft zelf 9 kinderen en op het moment van zijn overlijden stond de teller van de kleinkinderen op 52. 

Stephen R Covey 2005
Stephen R. Covey in 2005 © N.H. Naltchayan via Wikipedia

Hij heeft verschillende literaire prijzen gewonnen, maar ook op het familievlak werd hij geroemd. In 2003 ontving hij de vaderschapsprijs van de Amerikaanse organisatie NFI (National Fatherhood Initiative). 

Covey heeft verschillende boeken geschreven maar, ondanks de successen van deze boeken bleef zijn eerste boek zijn grootste wereldwijde succes. Al zijn boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. ‘Timemanagement volgens Covey’, ‘Leef vanuit je verbeelding’ en ‘De 8e eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie’ zijn ook grote favorieten in de marketingwereld.

Management Boeken die ook interessant zijn

Heb je na het lezen van deze review interesse gekregen om nog meer titels te ontdekken over soort gelijke onderwerpen, neem dan snel een kijkje op mijn boeken pagina. Ik bespreek regelmatig de beste boeken en geef er mijn eerlijke en ongezouten mening over. 

Soortgelijke boeken zal je vinden op de psychologieboeken pagina of managementboeken pagina.

Productinformatie The 7 Habits of Highly Effective People

  • Naam: The 7 Habits of Highly Effective People
  • Auteur: Stephen R. Covey
  • Uitgegeven in: 2020 (herdruk)
  • Aantal pagina’s: 464
  • Taal: Engels
The 7 Habits of Highly Effective People cover
De cover van ‘The 7 Habits of Highly Effective People’van Stephen R. Covey

Perry is Project Manager sinds 2011 en deelt op Manageproject.nl tips voor professionals.

Plaats een reactie