Een Project Plan schrijven: Gebruik dit Gratis Template

Ben je op zoek naar een project plan om als leidraad te gebruiken bij de uitvoering van je project? In dit artikel wordt uitleg gegeven over het project plan én kun je ook 1 gratis template downloaden.

Wat is een projectplan?

Een projectplan is een document dat alle aspecten van een project beschrijft, inclusief de doelstellingen, scope, budget, tijdslijnen en verantwoordelijkheden. Het helpt om een gestructureerde aanpak te volgen en alle betrokkenen op één lijn te houden. 

Het projectplan dient als een leidraad voor het projectteam en biedt een overzicht van de stappen die moeten worden genomen om het project succesvol af te ronden.

Belang van een projectplan

Het hebben van een project plan is essentieel voor het behalen van succes in projectmanagement. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht en wanneer, en helpt om eventuele obstakels of risico’s tijdig te identificeren en aan te pakken.

Een goed projectplan kan ook helpen om de efficiëntie te verbeteren en de kans op het behalen van de doelstellingen te vergroten.

Geschiedenis van projectplan

De geschiedenis van het projectplan kan worden teruggevoerd naar de vroegste vormen van projectmanagement in het oude Egypte en Mesopotamië, waar complexe bouwprojecten werden georganiseerd en uitgevoerd. Sindsdien heeft het concept van project planning en management zich ontwikkeld en verfijnd door de eeuwen heen, met invloeden van verschillende disciplines en methodologieën.

De moderne versie van het projectplan heeft zijn wortels in de industriële revolutie, toen grote projecten zoals het bouwen van spoorwegen en fabrieken resulteerden in de behoefte aan gestructureerd projectmanagement. Tegenwoordig maken organisaties in alle sectoren gebruik van projectplanning om hun doelen te bereiken en hun middelen effectief te beheren.

Met de opkomst van digitale technologieën zijn er ook talloze tools en softwareprogramma’s ontwikkeld om het proces van project planning te vereenvoudigen en te verbeteren. Deze hulpmiddelen stellen projectmanagers in staat om taken te plannen, deadlines te stellen en de voortgang van projecten bij te houden op een meer efficiënte en effectieve manier.

Wanneer gebruik je een projectplan?

Een projectplan wordt vaak gebruikt in de zakelijke wereld om de planning en uitvoering van verschillende projecten te organiseren en coördineren.

In grote organisaties wordt een project plan gebruikt om de doelstellingen, budgetten, deadlines en verantwoordelijkheden vast te leggen en te communiceren naar alle betrokken partijen.

Een projectplan is ook handig bij het managen van complexe projecten waarbij meerdere teams en afdelingen betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en de taken effectief worden uitgevoerd.

Kortom, een projectplan is essentieel bij het plannen, uitvoeren en monitoren van verschillende soorten projecten om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt en dat de gestelde doelen worden behaald.

Gratis Templates Manageproject

Manageproject is een website voor- en door projectmanagers. Tijdens onze dagelijkse werkzaamheden creëren we diverse werkdocumenten. Projectmanagers staan vaak klaar om anderen te helpen. Daarom delen we graag onze bestaande werkdocumenten, zodat anderen tijd kunnen besparen en niet alle benodigde informatie zelf opnieuw hoeven uit te vinden.

Projectplan Template

In het onderstaande voorbeeld zie je een schermafbeelding van het projectplan template van Manageproject.nl.

Klik op de groene knop om je te registreren en het template gratis te downloaden.

Gratis Downloaden

✔ 20+ gratis templates
✔ Regelmatig nieuwe templates
✔ Onbeperkt downloaden

Registreer om te downloaden
project plan template

Plan van aanpak

Is het template hierboven niet wat je zoekt? Met de onderstaande 7 stappen kan je gemakkelijk zelf een projectplan opstellen.

Stap 1: Definieer het project

 • Identificeer het doel van het project
 • Bepaal de scope van het project
 • Breng de betrokkenen in kaart

Stap 2: Stel doelstellingen en mijlpalen vast

 • Formuleer SMART-doelstellingen
 • Bepaal de belangrijkste mijlpalen in het project

Stap 3: Maak een planning

 • Maak een project planning van de taken die moeten worden uitgevoerd
 • Bepaal de volgorde en de duur van de taken
 • Maak een tijdschema

Stap 4: Wijs verantwoordelijkheden toe

 • Wijs taken toe aan teamleden
 • Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke taken

Stap 5: Bepaal het budget en de benodigde middelen

 • Stel een budget op voor het project
 • Identificeer de benodigde middelen en materialen

Stap 6: Maak een risicoanalyse

 • Identificeer mogelijke risico’s in het project
 • Ontwikkel een plan om deze risico’s te beheersen

Stap 7: Communiceer het projectplan

 • Presenteer het project plan aan belanghebbenden
 • Zorg ervoor dat alle teamleden op de hoogte zijn van het plan

Als je het jezelf nog makkelijker wil maken, copy paste dan vooral het gratis template dat wij aanbieden.

Voordelen- en nadelen projectplan

Het gebruiken van een projectplan kent verschillende voordelen en nadelen.

Voordelen voor projectmanagers

Er zijn verschillende voordelen voor projectmanagers bij het gebruik van een projectplan. Allereerst biedt het projectplan een duidelijke en gestructureerde roadmap voor het project, waardoor projectmanagers een overzicht hebben van de doelen, deadlines en taken die moeten worden voltooid. Dit helpt bij het efficiënt organiseren en prioriteren van werkzaamheden en resources.

Een ander voordeel is dat het projectplan ook dient als een communicatiemiddel tussen projectmanagers en teamleden, stakeholders en andere belanghebbenden. Door het delen van het plan kunnen verwachtingen worden vastgesteld en bijgesteld, en kunnen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.

Daarnaast helpt het projectplan bij het identificeren en beheren van risico’s en het maken van realistische budgetten en tijdschema’s. Door het plan regelmatig te evalueren en bij te werken, kunnen projectmanagers eventuele problemen snel signaleren en aanpakken, waardoor de kans op succesvolle projectaflevering wordt vergroot.

Voordelen voor (digitale) teams

Het hebben van een project plan is essentieel voor het succes van elk team, vooral voor (digitale) teams. Het zorgt voor een duidelijke structuur en richting voor alle teamleden, waardoor iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en wat de deadlines zijn. Dit voorkomt miscommunicatie en verhoogt de efficiëntie en productiviteit van het team.

Een projectplan helpt ook bij het plannen van resources en taken, waardoor het team beter in staat is om prioriteiten te stellen en realistische doelen te stellen. Daarnaast geeft het teamleden een overzicht van de voortgang van het project en maakt het budgetbeheer gemakkelijker.

Door een project plan te gebruiken, kunnen (digitale) teams ook beter samenwerken. Ze kunnen verantwoordelijkheden verdelen, communiceren over de voortgang en eventuele problemen snel oplossen. Dit leidt tot een sterkere teamdynamiek en een hogere slagingskans voor het project.

Nadelen gebruik van projectplan

Er zijn enkele nadelen verbonden aan het gebruik van een projectplan. Ten eerste kan het opstellen van een gedetailleerd projectplan veel tijd en middelen vergen. Dit kan leiden tot vertragingen in het starten van het project en het bereiken van de gestelde doelen.

Daarnaast kan een te strikte naleving van het project plan leiden tot inflexibiliteit en moeite met het omgaan met onverwachte gebeurtenissen of veranderingen in de omgeving. Bovendien kan een projectplan te gedetailleerd zijn, waardoor het moeilijk wordt om het overzicht te behouden en de hoofddoelen van het project te blijven volgen. Als flexibiliteit gewenst is dan is werken volgens de scrum methodiek aan te raden.

Tot slot kan het gebruik van een projectplan het creatieve proces belemmeren en de vrijheid van teamleden beperken.

Tips voor gebruik van een projectplan

Zorg ervoor dat het projectplan duidelijk en beknopt is. Gebruik bullets of nummering om de informatie overzichtelijk te maken voor alle teamleden. Hierdoor weten zij precies wat er van hen verwacht wordt en wat de doelstellingen van het project zijn.

Houd het projectplan up-to-date door regelmatig te controleren en aan te passen waar nodig. Zo blijft iedereen op de hoogte van de voortgang en eventuele wijzigingen in het project.

Maak gebruik van projectmanagement tools om het projectplan te organiseren en te delen met het team. Dit kan het samenwerken en communiceren vergemakkelijken.

Communiceer regelmatig met het team over het projectplan. Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de taken, deadlines, en verantwoordelijkheden binnen het project.

Alternatieven voor een projectplan

Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar voor het gebruik van een projectplan.

Agile methodologieën

In plaats van een traditioneel project plan kunnen teams ervoor kiezen om Agile methodologieën te gebruiken, zoals Scrum of Kanban. Deze benaderingen staan ​​bekend om hun flexibiliteit en focus op iteratieve ontwikkeling, waardoor teams snel kunnen reageren op veranderende vereisten en prioriteiten.

Lean projectmanagement

Lean projectmanagement richt zich op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde voor de klant. Door middel van continue verbetering en stroomlijning van processen, kunnen teams efficiënter werken zonder een uitgebreid projectplan.

Scoping workshops

In plaats van een gedetailleerd projectplan kunnen teams deelnemen aan scoping workshops waarin ze gezamenlijk de scope en doelstellingen van het project of in ieder geval de komende paar weken definiëren. Dit stelt hen in staat om een gedeeld begrip te creëren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen zonder een formeel plan te hoeven opstellen.

Gerelateerde artikelen (ook interessant)

Perry is Project Manager sinds 2011 en deelt op Manageproject.nl tips voor professionals.